[MP3] Dauroh ‘Ulumil Qur’an Ma’had Al Bayyinah

Bismillah..

Dibawah ini file rekaman dauroh pada bulan Ramadhan 1430H/2009M di Ma’had Al Bayyinah – Gresik
Bagi yang ingin menyebarkan saya persilahkan tanpa dikomersilkan.

Materi: Asbabun Nuzul – Ustadz Abu Sufyan Al Musy

[SND] D ANZ 2009_08_23 Pembagian turunnya al quran-sbb turunnya al quran.mp3      13-Oct-2009 18:12 8.7M
[SND] D ANZ 2009_08_24 Manfaat mngetahui asbabun nuzul.mp3               13-Oct-2009 18:19 8.2M
[SND] D ANZ 2009_08_25 Lanjutan.mp3                          13-Oct-2009 18:19 7.5M
[SND] D ANZ 2009_08_26 Cara mengetahui dan bentuk penyampaian asbabun nuzul.mp3    13-Oct-2009 18:28 7.8M
[SND] D ANZ 2009_08_27 Bila rawi mengatakan makna yang berbeda ttg asbabun nuzul.mp3  13-Oct-2009 18:28 5.2M
[SND] D ANZ 2009_08_28 Banyak sebab tp ayat yang turun satu.mp3            13-Oct-2009 18:34 6.9M
[SND] D ANZ 2009_08_29 Dalil 4 gambaran.mp3                      13-Oct-2009 18:34 7.4M
[SND] D ANZ 2009_08_31 Lanjutan-Ayat yang turun banyak tp sebabnya satu.mp3      13-Oct-2009 18:34 6.7M
[SND] D ANZ 2009_09_01 Yang dipakai adalah keumuman lafadz ayat bukan sbb turunnya.mp3 13-Oct-2009 18:39 8.6M

Materi: Ilmun Nahwi Fit Tafsir – Ustadz Agus Su’aidi As Sidawy

[SND] D NT 2009_08_23 Kedudukan bahasa arab dlm tafsir.mp3               14-Oct-2009 18:14 8.5M
[SND] D NT 2009_08_24 Nahwu dan Irab dalam tafsir.mp3                 14-Oct-2009 18:14  11M
[SND] D NT 2009_08_29 Lafadznya dua yang diinginkan satu.mp3              14-Oct-2009 18:14 9.7M
[SND] D NT 2009_08_31 Lafadz Mudzakkar tp bermakna muannats.mp3            14-Oct-2009 18:21 8.3M
[SND] D NT 2009_09_05 Lafadz Muannats tp bermakna mudzakkar.mp3            14-Oct-2009 18:21  11M
[SND] D NT 2009_09_07 Permasalahan fiIl madhi dan mudhori dlm Al QurAn.mp3       14-Oct-2009 18:21 9.4M

Materi: At Tafsir wal Mufassiruun – Ustadz Abu ‘Amr As Sidawy

[SND] D TM 2009_08_23 Muqaddimah.mp3                          14-Oct-2009 18:36 5.2M
[SND] D TM 2009_08_24 Definisi tafsir dan tawil.mp3                  14-Oct-2009 18:36  12M
[SND] D TM 2009_08_25 Perbedaan antara tafsir dan tawil.mp3              14-Oct-2009 18:36 9.5M
[SND] D TM 2009_08_26.mp3                               14-Oct-2009 18:36  12M
[SND] D TM 2009_08_27.mp3                               14-Oct-2009 18:36 6.8M
[SND] D TM 2009_08_28.mp3                               14-Oct-2009 18:46 6.3M
[SND] D TM 2009_08_29 Al QurAn sbg sumber tafsir pada zaman shahabat.mp3        14-Oct-2009 18:46 9.9M
[SND] D TM 2009_08_30 Rasulullah sbg sumber tafsir pada zaman shahabat.mp3       14-Oct-2009 18:46 9.6M
[SND] D TM 2009_08_31 Pemalsuan atas nama Rasul.mp3                  14-Oct-2009 18:46 4.8M
[SND] D TM 2009_09_01 Bagaimana Sunnah menafsirkan Al QurAn.mp3            14-Oct-2009 18:46 9.8M
[SND] D TM 2009_09_02 Biografi Ibnu Abbas.mp3                     14-Oct-2009 18:54  11M
[SND] D TM 2009_09_03 Biografi Ibnu MasUd.mp3                     14-Oct-2009 18:54 3.5M
[SND] D TM 2009_09_03 Lanjutan - Biografi Ali bin Abi Thalib.mp3            14-Oct-2009 18:54 7.1M
[SND] D TM 2009_09_04 Biografi Ubay bin KaAb.mp3                    14-Oct-2009 18:54 4.4M
[SND] D TM 2009_09_05 Biografi SaId bin Jubair.mp3                   14-Oct-2009 18:54  10M
[SND] D TM 2009_09_06 Biografi Muhammad bin KaAb Al Kurodhzi.mp3            17-Oct-2009 18:42  11M
[SND] D TM 2009_09_07 Bab 3 Tafsir di zaman tadwin.mp3                 17-Oct-2009 18:42  13M
[SND] D TM 2009_09_08 Tafsir dengan akl .mp3                      17-Oct-2009 18:42 6.9M
[SND] D TM 2009_09_09 Contoh kitab tafsir dengan akal.mp3               17-Oct-2009 18:45 9.9M

Materi: Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh dalam Tafsir – Ustadz Abul Hasan As Sidawy

[SND] D UFQ 2009_08_23 Sumber pengambilan-Faedah mempelajari ushul fiqh.mp3      17-Oct-2009 18:52  10M
[SND] D UFQ 2009_08_24 Yang dibahas dlm ushul fiqh.mp3                 17-Oct-2009 18:52 8.3M
[SND] D UFQ 2009_08_25 Hukum2 taklifiyah.mp3                      17-Oct-2009 18:52 8.8M
[SND] D UFQ 2009_08_26 Beda ushul fiqh dgn qawaidul fiqh-al amru.mp3          17-Oct-2009 18:59 9.7M
[SND] D UFQ 2009_08_27 Makna2 yang menunjukkan perintah.mp3              17-Oct-2009 18:59 6.7M
[SND] D UFQ 2009_08_29 Apa yang ditunjukkan makna dari perintah.mp3          17-Oct-2009 18:59 8.2M
[SND] D UFQ 2009_08_30 Lanjutan-An nahyu.mp3                      17-Oct-2009 19:10  15M
[SND] D UFQ 2009_08_31 Al Umum.mp3                           17-Oct-2009 19:10 9.0M
[SND] D UFQ 2009_09_01 Lanjutan.mp3                          17-Oct-2009 19:10 8.1M
[SND] D UFQ 2009_09_03 Lanjutan-Al Khash.mp3                      17-Oct-2009 19:18 8.1M
[SND] D UFQ 2009_09_04 Lanjutan.mp3                          17-Oct-2009 19:18 8.5M
[SND] D UFQ 2009_09_05 Lanjutan-Al Mutlaq wal Muqayyad.mp3               17-Oct-2009 19:18  10M
[SND] D UFQ 2009_09_06 Al Mujmal wal Mubayyan.mp3                   17-Oct-2009 19:25 7.4M
[SND] D UFQ 2009_09_07 Kaidah 1 dan 2.mp3                       17-Oct-2009 19:25 8.0M
[SND] D UFQ 2009_09_08 Kaidah 3 dan 4.mp3                       17-Oct-2009 19:25  10M
[SND] D UFQ 2009_09_08 Kaidah 4 5 dan 6.mp3                      17-Oct-2009 19:31 9.8M
[SND] D UFQ 2009_09_09 Kaidah 7 dan 8.mp3                       17-Oct-2009 19:31 7.0M
[SND] D UFQ 2009_09_09 Kaidah 9 dan 10.mp3                       17-Oct-2009 19:31 6.5M
[SND] D UFQ 2009_09_10 Kaidah 11.mp3                          17-Oct-2009 19:35 8.9M
[SND] D UFQ 2009_09_10 Kaidah 12.mp3                          17-Oct-2009 19:35 4.4M

Materi: Ushul Tafsir – Ustadz Muhammad Afifuddin As Sidawy

[SND] D UT 2009_08_25 Muqaddimah.mp3                          17-Oct-2009 19:45  10M
[SND] D UT 2009_08_27 Muqaddimah-Definisi Al QurAn.mp3                 17-Oct-2009 19:45  14M
[SND] D UT 2009_09_01 Allah menjaga kemurnian Al QurAn.mp3               17-Oct-2009 19:45  13M
[SND] D UT 2009_09_02 Al QurAn sumber rujukan-Ayat pertama dan terakhir turun.mp3   17-Oct-2009 19:59  22M
[SND] D UT 2009_09_03 Nuzulul QurAn ibtida-iy wa sababiy.mp3              17-Oct-2009 19:59  17M
[SND] D UT 2009_09_05 Al Makki wal Madani.mp3                     17-Oct-2009 19:59 8.5M
[SND] D UT 2009_09_07 Lanjutan - Hikmah diturunkan berangsur-angsur.mp3        17-Oct-2009 20:12  16M
[SND] D UT 2009_09_08 At Tafsir.mp3                          17-Oct-2009 20:12  15M
[SND] D UT 2009_09_09 Lanjutan - Rujukan dlm menafsirkan Al QurAn.mp3         17-Oct-2009 20:12  17M
[SND] D UT 2009_09_10 Kesan saling bertentangan antara ayat.mp3            17-Oct-2009 20:18 9.1M

Kajian-kajian Umum:
1. Kajian Kitab Fadhlul Islam – Ustadz Muhammad Afifuddin As Sidawy

[SND] D FI 2009_08_24 Definisi Islam-Islam agama yang sempurna.mp3           13-Oct-2009 18:39 4.7M
[SND] D FI 2009_08_25 Keutamaan Islam dalam Al Maidah 3-Yunus 104-Al Hadid 28.mp3   13-Oct-2009 18:39 5.5M
[SND] D FI 2009_08_26 Islam amalannya lbh ringan pahalanya lbh besar.mp3        13-Oct-2009 18:46 5.4M
[SND] D FI 2009_08_27 Keutamaan islam dlm hadits Abu Hurairah.mp3           13-Oct-2009 18:46 5.2M
[SND] D FI 2009_09_01 Hadits Ubay bin KaAb dlm bab keutamaan islam.mp3         13-Oct-2009 18:46 6.1M
[SND] D FI 2009_09_02 Firman2 Allah ttg kewajiban berislam.mp3             13-Oct-2009 18:55 4.6M
[SND] D FI 2009_09_07 Hadits Aisyah dlm bab kewajiban berislam.mp3           13-Oct-2009 18:55 5.2M
[SND] D FI 2009_09_08 Hadits Hudzaifah dlm bab kewajiban berislam.mp3         13-Oct-2009 18:55 4.9M

2. Kajian Kitab Riyadhush Shalihin – Ustadz Agus Su’aidi As Sidawy

[SND] RS3 2009_08_28 Permasalahan binatang yang memakan kotoran.mp3          17-Oct-2009 20:23 5.0M
[SND] RS3 2009_08_29 Bab dilarang bertengkar didlm masjid.mp3             17-Oct-2009 20:23 3.9M
[SND] RS3 2009_08_30 Makruh memakan bawang jk ingin msk masjid.mp3           17-Oct-2009 20:26 2.6M
[SND] RS3 2009_09_04 Makruhnya ikhtiba-Haram bersumpah dgn nama mahluk.mp3       17-Oct-2009 20:27 4.0M
[SND] RS3 2009_09_05 Haram sumpah dusta-Berhenti dari sumpah.mp3            17-Oct-2009 20:27 3.7M
[SND] RS3 2009_09_06 Sumpah yang dimaafkan.mp3                     17-Oct-2009 20:27 3.2M

3. Insya Allah Scan kitab menyusul…
1. Scan kitab At Tafsir wal mufassiruun
2. Scan kitab Fadhlul Islam
3. Scan catatan Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh
4. Scan catatan Asbabun Nuzul
5. Scan kitab Ilmun Nahwi fit Tafsir
6. Scan kitab Ushul Tafsir

4. Other
a. Khutbah Jumat Selama Dauroh

[SND] KJ 2009_08_21 Beribadah kepada Allah sepanjang hidup.mp3             17-Oct-2009 20:18 4.4M
[SND] KJ 2009_08_28.mp3                                17-Oct-2009 20:18 4.1M
[SND] KJ 2009_09_04.mp3                                17-Oct-2009 20:23 5.1M

b. Materi selain kajian umum dan dauroh

[SND] D 2009_08_31 Hasad dan kisah terbunuhnya Utsman bin Affan.mp3          13-Oct-2009 18:12 6.8M
[SND] D UQ Ceramah perpisahan.mp3                           17-Oct-2009 19:35 2.6M
Advertisements

23 comments on “[MP3] Dauroh ‘Ulumil Qur’an Ma’had Al Bayyinah

 1. Jazakumummahu khoiron
  Scan kitabnya kita tunggu.

  Kalau ada juga kajian qothrun nada saya sangat membutuhkan.

  Dalam bentuk CD sangat terimakasih. Ada jasa dan ongkos kirim jga ga apa-apa

  Barakallahufiku.

  Like

 2. Assalamu’alaikum..

  akh ada kitab fiqhul ad’iyyah wal adzkar nga?karya abdurrozaq ibn abdul muhsin al badr, kalau ada minta discan sekalian.

  Like

 3. Bisillah.
  assalamu’alaikum
  Mau bertaya. kajian kitab Ilmun Nahwi Fit Tafsir – Ustadz Agus Su’aidi As Sidawy
  apakah sudah lengkap hingga akhir? jazakallah khair. harap di balas ke email ana.

  ———————————–

  Wa’alaikumussalam warahmatullah

  Insya Allah lengkap.

  Like

 4. alhamdulillah, ana dulu sempat ikut satu hari, namun karena beberapa sebab anapun mengundurkan diri, syukran telah berbagi, dengan ini semoga Allah memberi ilmu kepada kita

  Like

 5. Pingback: Kajian Ilmiah | Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh dalam Tafsir

 6. Pingback: Kajian Ilmiah | Ushul Tafsir

 7. Pingback: Kajian Ilmiah | Ilmun Nahwi Fit Tafsir

 8. Pingback: Kajian Ilmiah | Asbabun Nuzul

 9. Pingback: Kajian Ilmiah | At Tafsir wal Mufassiruun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s